Mesane böbreklerden gelen idrarı toplayan, depolayan ve atılmasını sağlayan bir organdır. Duvarı 3 tabakadan oluşur; yüzeyel epitel, bağ doku (Lamına propriya) ve kaş tabakası.

Mesane kanseri erkeklerde daha sık görülür. En önemli neden “Sigara” dir. Kot ve boya sektöründe kullanılan bazı kimyasal maddeler, radyasyon, bazı kemoterapi ilaçları ve bilhariazış (enfeksiyon ajanı) diğer risk faktörleridir. Genellikle 40 yaş üstünde görülür.

Mesane kanserinin en yaygın görülen belirtisi idrarda kan olmasıdır. Kanama genellikle ağrılı değildir. Kan sürekli görülmeyebilir. Gözle görülebilir veya bazen idrar tahlilinde çıkabilir. Eğer idrarınızda kan görürseniz doktorunuza görünmeniz önemlidir. 50 yaş üstü sigara içen  yada daha önce içmiş erkek hastada eğer ağrısız kanlı idrar varsa aksi ispat edilene kadar mesane tümörü düşünülür. Daha nadiren sık idrara çıkma ihtiyacı, ani idrar hissi ve ağrılı idrar şeklinde olabilir.

Teşhisinde önce muayene ve sonra idrar tahlili ve ultrasonografi çoğu zaman kafidir. Gerektiğinde tomografi veya MR görüntüleme alınır.

Mesane tümöründe nihayı teşhis ve aynı zamanda tedavinin de ilk basamağı olan sistöskopi (idrar kesesine kamera ile girip bakma) muhakkak yapılır. Mesaneden kapalı yöntemle tümör dokusu şüphesi olan yapı kazınır (TUR) ve patoloji değerlendirmesine gönderilir.

Endoskopik kazıma yöntemi (TUR) yüzeyel tümörler (idrar kesesinin ilk 2 tabakasına sınırlı) için çoğu zaman yeterlidir, fakat bazen mesane içine kemoterapi ilaçları sıkmak gerekebilir. Ve hastanın 3-6 aylık yada yıllık takipleri (ultrasonografi ve sistöskopi ile) 5 yıl boyunca yapılır.

Kaş tabakasına ilerlemiş ve başka organlara yayılım olmamışsa idrar kesesinin tamamını almak gerekir ve bağırsaktan yeni bir idrar kesesi yapılıp ya karın cildine ağızlaştırılır yada doğal idrar kanalına birleştirilir. Bu operasyon açık, laparoskopik (kapalı yöntemle) veya  robot yardımlı laparoskopi ile yapılır.

Eğer tümör başka organlara yayılmış (metastaz) işe kemoterapi ile süreç kontrol altına alınmaya çalışılır.

Mesane tümörünün görüntülenmesi ve endoskopik görüntüsü